Få et bedre indeklima med et Genvex anlæg

Ønsker du at din familie får et bedre indeklima samtidig med, at I får mulighed for at spare nogle penge? I så fald så kan du overveje at investere i et såkaldt Genvex anlæg. Et Genvex anlæg er et innovativt ventilationsredskab, som er med til at fjerne allergener, pollen, støv og andre generende elementer fra luften i dit hjem. Dette sikrer et langt bedre indeklima samtidig med, at der er store økonomiske fordele at hente.

Hvad er et Genvex anlæg?
Et Genvex anlæg er, kort fortalt, et redskab, som gør, at man får et renere og sundere indeklima. Et Genvex er i denne sammenhæng et såkaldt ventilationsanlæg, som eliminerer uheldige og skadelige elementer fra den luft, som fjernes fra hjemmet. Fordelen ved dette er først og fremmest, at vi sikrer, at vores familie ikke bliver ramt af nogle af de mange sygdomme, som kan komme i kølvandet på et dårligt og usundt indeklima.

Derudover er fordelen ved et sådan anlæg også, at din varme- og energiregning vil blive reduceret betragteligt. Som vi alle ved, så er det nødvendigt at lufte ud regelmæssigt for at sikre et godt indeklima. Rådene fra myndighederne og sundhedsorganisationer siger i denne sammenhæng, at man som minimum bør lufte ud 10 minutter hver anden time. Luften i vores hjem bliver hurtigt og nemt belastet af vores forskellige aktiviteter – og især i køkkenet og på badeværelset – og for at have et godt indeklima er det nødvendigt, at denne luft bliver ”udskiftet” med jævne mellemrum.

Ulempen ved dette er imidlertid, at den dyrt betalte varme i dit hjem dermed bogstaveligt talt også ryger ud af vinduet. Dette er kønne spildte penge, især når man tager i betragtning, hvor lang tid og hvor mange penge det koster at varme og genopvarme et stort, koldt hus.

Dette uheldige dilemma kommer du imidlertid uden om med et anlæg fra Genvex, hvor du ikke behøver at åbne dine døre på vid gab for at få ny, frisk luft ind. Alt dette klarer Genvex for dig, hvormed du får slået to fluer med et smæk: Et bedre indeklima og en lavere energiregning.

Mere information om anlæg fra Genvex
Ønsker du mere information omkring Genvex, så kan du få hjælp hos det net af autoriserede Genvex Partnere, som findes overalt i Danmark. Her kan du lære mere omkring ventilation med varmegenvinding generelt, og hvordan et Genvex anlæg kan hjælpe dig i denne forbindelse. Derudover kan du hos dine Genvex partnere også få mere information omkring pris og garantiordning og et overslag på, hvor meget du kommer til at spare på elregningen.

Kendetegn ved og behandling af visdomstænder

Visdomstænder er lidt af et legendarisk fænomen, når det handler om diverse skrækhistorier om folk, som pludseligt har fået ubærlige smerter i deres visdomstand. Imidlertid er problemerne omkring visdomstænder ganske velkendte inden for tandplejen og kan imødekommes forholdsvis enkelt, hvis du husker at besøge din tandlæge med jævne mellemrum.

Hvad er en visdomstand helt præcist?

Visdomstænder er fysiologisk set et levn fra fortiden fra den tid, hvor mennesker havde større og stærkere kæber. I takt med at vores kæber er blevet mindre, har det også betydet, at der er mindre plads til de inderste tænder i vores mundhuler: Visdomstænderne. Dette er samtidig også grunden til, at disse tænder skaber problemer og kan medføre diverse smertende symptomer.

De fleste danskere har stadigvæk alle fire visdomstænder i større eller mindre grad. Tænderne begynder at røre på sig i 17- til 20-årsalderen og vil i så fald dukke op bag den sidste ”almindelige” tand i over- og/eller undermunden.

Får alle smertende symptomer?

Kort fortalt nej, det gør de ikke. De fleste danskere mærker aldrig noget til eller får problemer med visdomstænderne. Hvis man ikke har mærket noget til dem, når man når de 20 år, så bør tandlægen tage et røntgenbillede for at klarlægge, hvorvidt disse forhistoriske tænder overhovedet er blevet dannet. Hvis tandlægen finder, at visdomstanden er dannet, men ligger begravet nede i kæben, så bør han/hun med jævne mellemrum kontrollere, at tanden ikke gør nogen skade.

Hvor sidder visdomstænderne henne?

En visdomstand kan for det første sidde fuldt frembrudt i munden. Dette kan resultere i en vis ømhed, når tanden bryder igennem slimhenden, som leder ind til munden.

For det andet så kan en visdomstand være delvist frembrudt. Dette betyder, at der er dannet en lomme i slimhinden over kronen. Denne lomme kan ikke rengøres ved almindelig tandbørstning og mundhygiejne, hvilket kan resultere i bakteriedannelse og betændelse. Så frem at det sker, så vil nogle eller alle af de følgende symptomer optræde: Ømhed, hævelse, rødme, synkebesvær, hævelse under kæberanden, indskrænket mundåbning og dårlig smag i munden.

Endelig for det tredje så kan en visdomstand slet ikke være frembrudt og ingen forbindelse have til mundhulen. Hvis dette er tilfældet, så vil der normalt ikke være nogen symptomer.

Behandling af visdomstand

I de fleste tilfælde så vil det ikke være nødvendigt at trække visdomstænderne ud. Dog kan det blive nødvendigt med en tandudtrækning fx, hvis visdomstanden har hul, eller hvis der er betændelse omkring kronen. For mere information omkring behandling af visdomstænder så kontakt din lokale tandlæge.

Find kompetente medarbejdere til din virksomhed i dag

Er du på jagt efter nye, dygtige medarbejdere, som kan gå ind og gøre en forskel i din virksomhed fra dag 1, men føler du samtidig, at traditionelle ansættelsesteknikker ikke er gode nok?

I så fald så kan du overveje at få professionel hjælp af headhuntere, search & selection-firmaer, vikarbureauer, rekrutteringsbureauer og lignende fagfolk med en stor viden omkring ansættelse generelt og din sektor specifikt. Kompetent assistance i ansættelsesprocessen sikrer, at du får hyret de rigtige medarbejdere i første forsøg, hvilket vil øge din virksomheds effektivitet og profit på både kort og lang sigt.

Regler omkring ansættelse i Danmark

Når folk skal ansættes i Danmark, så gælder der en række bestemmelser og ganske udførlige regler for ansættelsesforholdet. Dette gælder først og fremmest de lovbestemte regler, som er vedtaget af det danske folketing.

Derudover er der på mange danske arbejdspladser også en overenskomst og/eller en samarbejdsaftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Disse er forhold, som alle nye medarbejdere skal informeres grundigt om i forbindelse med indslusningen på den nye arbejdsplads.

I tillæg hertil bør du som arbejdsgiver altid være på forkant med gældende love og regler omkring ansættelse. Således bør du være godt informeret omkring retningslinjerne i funktionærloven såvel som i andre love, der måtte have relevans og gyldighed for din virksomhed.

Traditionelle metoder til at finde nye medarbejdere

Den normale metode i forbindelse med rekruttering er, at virksomheder slår en ny stilling op og lægger denne stillingsbeskrivelse ud på deres hjemmeside, hos jobcentre og på diverse jobportaler. Denne metode er imidlertid ganske tung og tidskrævende, hvor virksomheden ikke blot skal designe og distribuere jobopslag, men også skal stå for hele interviewprocessen med de egnede kandidater.

Professionel hjælp til ansættelse

Som et modsvar til traditionelle ansættelsesmetoder så kan du også få hjælp af headhuntere og diverse rekrutterings- og vikarbureauer. Disse fagfolk har en detaljeret viden både omkring rekruttering og din industri og er i en god position til at finde de rette nye medarbejdere for din virksomhed. Disse servicevirksomheder skal naturligvis betales for deres arbejde, men er ofte den rette metode, da det sikrer en mere effektiv rekrutteringsproces og resulterer i langtidsholdbare løsninger på medarbejderfronten.

Mere information omkring rekruttering

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan få professionel hjælp til ansættelse, så er det aldrig en dum ide at tage direkte kontakt til headhuntere og vikar- og rekrutteringsbureauer. Derudover kan du også søge råd og vejledning hos offentlige myndigheder og på danske jobcentre. Endelig er internettet også et glimrende sted at få yderligere information om, hvordan du opnår en effektiv rekrutteringsproces.

Kom af med affaldet vha. big bags

Har du gang i et større bygge- eller flytteprojekt, som genererer store mængder skrald? I så fald så kan du overveje at opbevare og transportere dit affald ved hjælp af big bags. Big bags er en effektiv måde at håndtere ens affald på sammenlignet med traditionel containerleje. Derudover er big bags heller ikke specielt dyre og kan købes både på internettet og på den lokale tømmerhandel.

Brug big bags til din affaldshåndtering

Big bags er en smart og nem metode, når du skal håndtere store mængder skrald. Big bags – også kaldet junk bags – er store og stærke samtidig med, at de ikke er klodsede på samme måde, som en container jo ofte er. Bigbags er nemme og enkle at arbejde med og sørger for, at din affaldshåndtering foregår på den mest effektive måde, uden at du spilder unødig tid.

Junk bags bruges i Danmark især til affaldshåndtering. Derudover benyttes junk bags også i vid udstrækning inden for industrien til opbevaring og transport af pulver og lignende porøse materialer.

Junk bags kan håndtere stort set alle former for skrald. Dog er det ofte bedre at leje en container, hvis du i dit byggeprojekt genererer meget hårde og skarpe former for affald – og i særdeleshed byggeaffald. Når det så er sagt, så er junk bags i de fleste tilfælde en fordelagtig løsning, som gør arbejdet lettere for dig som bygherre eller husejer sammenlignet med traditionel containerleje.

Transport til genbrugspladsen

Når junk baggen er fuld, så er det tid til at transportere den op på den lokale genbrugsplads. Dog kræver det, at du har specialiseret udstyr til at løfte junk baggen over på en lastbil. Hvis du hverken har korrekt løfteudstyr eller lastbil, så bør du ikke forsøge selv at transportere din fulde junk bag væk fra din grund.

Private skraldemænd

Et alternativ til selv at transportere big baggen væk er at få hjælp af private skraldemænd. Private skraldemænd kommer i denne sammenhæng forbi din ejendom og løfter big baggen op på deres medbragte lastbil.

Herefter vil de private skraldemænd køre afsted med big baggen og i den forbindelse klare alle spørgsmål omkring sortering og korrekt bortskaffelse oppe på genbrugspladsen. Endelig vil skraldemændene også rydde op efter sig og feje dit fortov, så at du ikke behøver at bruge tid på oprydning og rengøring efterfølgende.

Private skraldefirmaer kan bookes på bestemte datoer og tidspunkter. Dette gør disse firmaer til en særdeles fleksibel, nem og effektiv løsning for bygherrer og private boligejere, som har nok at gøre med at administrere selve bygge- eller flytteprocessen. For mere information omkring privat  bortskaffelse af skrald så kontakt et skraldefirma i dit nærområde.

Så afhentet og leveret big bags: Junkbusters.dk

Find nye medarbejdere vha. executive search

Hvis du har brug for at finde nye og kompetente medarbejdere, som du er sikker på ikke forlader virksomheden efter kort tid, så kan du med fordel benytte dig af executive search. Executive search kaldes også for headhunting og er en særlig metode til at rekruttere nye medarbejdere på. Headhunting gør dig i stand til at tage kontrol med rekrutteringsprocessen og sikrer, at du får ansat de absolut bedste kandidater til de vigtigste stillinger i dit firma.

Hvad er executive search?

Executive search er et begreb, som i offentligheden bedre kendes under betegnelsen headhunting. Headhunting er i denne sammenhæng det fænomen, at virksomheden selv går ud og finder de nye medarbejdere, som de har brug for. Således vender headhunting den traditionelle rekrutteringsproces på hovedet, hvor det normalt er jobkandidaterne selv, som henvender sig til firmaet ved hjælp af en jobansøgning.

Hvem udfører headhunting?

Headhunting udføres af professionelle konsulentfirmaer og således ikke af den enkelte virksomhed. Fordelen ved professionelle headhuntingfirmaer er, at de har store kompetencer og erfaring inden for executive search og derfor også vil være i stand til at finde dygtige medarbejdere på kortere tid, end hvis din egen virksomhed forsøgte at gøre det samme.

Hvilke stillinger egner headhunting sig til?

Headhunting er en metode, som anvendes, når man skal have besat de vigtigste stillinger i virksomheden. Således benytter man sig for eksempel af headhunting, når man skal have fundet direktører/ledere, bestyrelsesmedlemmer og folk med specialiserede kompetencer.

Man kunne i princippet benytte sig af headhunting til mange flere stillinger i virksomheden, men omkostningen herved ville ikke tilsvare gevinsten, da headhunting ofte er en dyr måde – på den korte bane i det mindste – at rekruttere nye medarbejdere på.

Find en headhunter med kompetencer inden for din branche

Firmaer, som arbejder med headhunting, vil som regel have særlige kompetencer inden for specifikke brancher. Dette skal du naturligvis være opmærksom på i dit valg af headhunter, hvor du skal sørge for at indgå i et samarbejde med en executive search-virksomhed, som har et intimt kendskab med den branche, som dit firma opererer i.

Headhuntere vil i denne sammenhæng typisk have en meget dyb indsigt i de brancher, som de er eksperter i. Dette gælder både med hensyn til hvilke kompetencer dit firma har brug for og med hensyn til at have et stærkt og veludviklet netværk, som gør headhunteren i stand til at finde den rette kandidat på ganske kort tid.

For mere information omkring executive search så kontakt nogle af de mange headhunting-firmaer, som arbejder i Danmark og/eller udland.

Modtag behandling fra en specialtandlæge

Specialtandlæger er en særlig slags tandlæge, som har nogle ekstra kompetencer sammenlignet med en almindelig tandlæge. Uddannelsen til specialtandlæge er i denne sammenhæng en overbygning på den almindelige tandlægeuddannelse, hvor tandlægen kan specialisere sig inden for ortodonti eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Uddannelse for specialtandlæger

Betegnelsen specialtandlæge kan gives af Sundhedsstyrelsen til tandlæger med kompetencer og uddannelsesbaggrund inden for ortodonti eller kæbe-, tand- og mundkirurgi.

Uddannelsen til specialtandlæge er fastlagt i følgende to bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen:

  • Bekendtgørelse om specialtandlæger
  • Bekendtgørelse om uddannelse af specialtandlæger

Disse bekendtgørelser fastsætter de evner og kompetencer, som man forventer, at tandlæger opnår under en specialtandlægeuddannelse. Videreuddannelsen i ortodonti varer i denne sammenhæng 3 år og kan tages på tandlægeskolerne i enten Århus eller København.

I modsætning til dette så er videreuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi 5-årig. Derudover så foregår denne videreuddannelse heller ikke på en tandlægeskole, men på en godkendt sygehusafdeling.

Ortodonti for børn

Ortodonti kaldes i folkemunde  også for tandregulering. I Danmark bør alle børn i løbet af deres skoletid blive undersøgt af en specialtandlæge i ortodonti/tandregulering. Barnet vil modtage gratis behandling, så frem at der er tale om tandstillingsfejl, som er så markante, at de opfylder de af Sundhedsstyrelsen opstillede kriterier.

Hvis man vælger at få børnene tilset hos en privat specialtandlæge, så skal forældrene betale hele honoraret selv. Dog er man undtaget fra dette, hvis barnet er tilmeldt praxisordning for 16-18 årige, eller hvis kommunen endnu ikke er begyndt på en behandling, som ellers ville have opfyldt kriterierne for gratis kommunal tandpleje.

Ortodonti for voksne

Når voksne skal have rettet tænderne, så sker det ofte ved hjælp af en bøjle på indersiden af tænderne, så at andre folk ikke kan se den. Derudover så kan man også rette tænderne vha. gennemsigtige plastik-skinner, som bruges døgnet rundt med undtagelse af, når man spiser og børster tænder.

Bøjler og skinner til voksne skal som regel bæres imellem 12 og 18 måneder. Hvor lang tid det tager at rette tænderne vil dog til syvende og sidst afhænge af, hvor meget tænderne skal rettes.

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Den anden gren af feltet inden for specialtandlægefeltet er som sagt tand-, mund- og kæbekirurgi. Dette område dækker, som navnet antyder, kirurgiske indgreb, som foregår enten i lokal eller fuld bedøvelse afhængig af, hvor omfattende indgrebet er. Hyppige operationer inden for tand-, mund- og kæbekirurgi inkluderer rodspidsoperationer, tandimplantater og genopbygning af knogler.

For mere information omkring specialtandlæger så kontakt nogle af de mange klinikker i Danmark, som arbejder med ortodonti og/eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Få borttransporteret dit affald vha. container

Virksomheder eller private boliger, som genererer store mængder affald, er ofte i tvivl om, hvordan de skal opbevare og bortskaffe det. En af de gode og ganske ufejlbarlige metoder er i denne sammenhæng at leje en container.

Containerleje er nemt og enkelt samtidig med, at det ikke er særligt dyrt – selv for langvarige lejeperioder. Containere kan lejes overalt i landet og kan evt. kombineres med hjælp fra professionelle skraldemænd, som kommer og henter din fyldte container for dig.

Gode grunde til at leje en container

Containere er en universel løsning, som kan anvendes til at opbevare og transportere så godt som alle slags affald. Containere er store, stærke og rummelige og vil i de fleste tilfælde kunne håndtere alt dit skrald i ét stort læs.

Derudover er containerleje heller ikke særligt dyrt, hvor du til en billig pris kan leje en container i de dimensioner, som du måtte være på udkig efter. I tillæg hertil er den daglige takst for containerleje typisk ganske lav, hvilket gør, at du ikke behøver at skynde dig med at blive færdig med dit bygge- eller flytteprojekt, men kan tage dig den nødvendige tid uden nogen form for stress.

Forskellige dimensioner på containere

Når du skal ud og leje en container, så skal du sikre dig, at den er i de ønskede dimensioner. Containere findes i alle størrelser, hvad enten du har brug for en lille 12 kubiks container eller behøver en stor model med op til 30 kubikmeter. Ligeledes skal du undersøge, hvor meget vægt containeren kan tage, hvor et max på 10 tons ofte er en god målestok, som du kan sigte efter.

Udover størrelsen og rummeligheden så kan du også overveje, om containeren skal være med åben eller lukket tag eller evt. også skal have en kran og lignende løfteredskaber til særligt tunge ting, som du og dine venner ikke selv kan smide op i containeren. Endelig så undersøg også hvilken slags affald containeren er beregnet på. Således er visse containere særligt velegnede til tungt affald såsom murbrokker og beton, mens at andre containere er bedre til at håndtere let affald.

Betingelser i lejeaftalen

Lejeaftalen for containere indeholder levering og evt. også efterfølgende tømning af containeren. Derudover vil der være en takst per dag, at du lejer containeren.

Hvis du også ønsker, at containerudlejeren bortskaffer dit affald, så kommer dette oven i prisen. Så frem du ligger inde med specielt eller særligt affald, så vil det som regel også koste ekstra. Endelig er parkering af containere ikke altid gratis – fx i København og på Frederiksberg – i hvilket tilfælde det er noget, som kunden betaler for.

Rekrutteringsbureauer – find nye medarbejdere vha. et rekrutteringsbureau

Står du og mangler nye medarbejdere, der har de kompetencer, som du har brug for, og som kan træde ind med dags varsel? I så fald, så kan du eventuelt få hjælp af et rekrutteringsbureau. Rekrutteringsbureauer findes overalt i Danmark inden for alle brancher og kan assistere dig med at finde de kandidater, som vil passe særligt godt med din virksomhed.

Intern søgning

Rekrutteringsbureauerne anvender typisk en række forskellige teknikker til at finde de rette kandidater til danske virksomheder. Den måske typiske måde er i denne henseende en intern søgning via bureauets egne databaser.

Rekrutteringsbureauerne vil i denne forbindelse typisk ligge inde med store databaser med potentielle kandidater. Når bureauet får besked om, at en bestemt virksomhed har opslået en bestemt stilling, så vil bureauet undersøge, om de har nogle kandidater i deres database, som ville matche jobkriterierne.

Hvis det vitterligt er tilfældet, så vil bureauet hjælpe kandidaten med at arrangere et interview med den aktuelle virksomhed. Bureauet vil typisk ikke være til stede ved dette møde, som således er kandidatens helt eget show.

Ekstern søgning

En anden metode, som mange rekrutteringsbureauer benytter, er ekstern søgning. Denne metode består af, at rekrutteringsbureauet går udenfor sin eksisterende database i søgningen efter potentielle kandidater.

Dette kendetegnes også som headhunting og er en ofte brugt metode i forbindelse med lederstillinger eller andre jobs, som af den ene eller anden grund er særligt vigtige for virksomhed.

Branchespecifikke rekrutteringsbureauer

Et andet fænomen, som du ofte vil komme ud for, er, at rekrutteringsbureauer vil specialisere sig inden for bestemte brancher. Således vil rekrutteringsbureauerne i de fleste tilfælde ikke bare være generelle bureauer, men vil have bestemte fagområder indenfor hvilke de er særligt dygtige til at matche kandidater og virksomheder.

Dette skal du udnytte i din søgen på nye medarbejdere ved først og fremmest at arbejde med bureauer, som er specialister inden for din branche. Det øger dine muligheder for hurtigt og effektivt at finde de helt rigtige medarbejdere.

Mere information

For mere information omkring rekrutteringsbureauer i Danmark, så tag kontakt til dem direkte. Her kan du høre mere om, hvilke fagområder de specialiserer sig inden for, og hvordan de kan hjælpe dig helt generelt. Derudover kan du ved samme lejlighed spørge ind til, hvad det eventuelt ville koste, hvis rekrutteringsbureauet skulle hjælpe dit firma med at finde nye medarbejdere.

Rekrutteringsbureauerne er i denne henseende typisk ganske fleksible og vil kunne hjælpe dig med at finde nye medarbejdere, hvad enten du har brug for en fuldtidsstilling, deltid eller sågar et vikariat.

Vikarservice – få et job som vikar

Er du arbejdssøgende, og har du indtil videre ikke haft held til at lande et fuldtidsjob? Hvis det er den situation, du er fanget i, så kan du overveje at få et job som vikar. Vikarservice er hyppigt efterspurgt hos danske virksomheder og kan være en god vej at få fornyet kontakt med det danske arbejdsmarked.

Vikarservice, hvad indebærer og kræver det?

Et job indenfor vikarservice vil i denne forbindelse sige, at du kan tage et job med dags varsel. Ofte vil du ikke engang have så lang varselstid, men vil blive ringet op om morgenen på de dage, hvor dine tjenester er ønsket.

Dette indebærer i sagens natur, at man som vikar er parat til at tage det arbejde, som kommer, og gøre det uden tøven. Så frem man er parat til at arbejde på de vilkår, så kan et vikariat være en god måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvor meget ved du om din arbejdsplads, før du møder på arbejde?

Typisk vil du ikke have den store viden omkring den arbejdsplads, du bliver sendt ud til med undtagelse af, hvis du har arbejdet som vikar der før. Dit vikarbureau vil i denne forbindelse selvfølgelig gøre deres bedste for at give relevante informationer videre så vidt muligt, men det vil i alle tilfælde være relativt begrænset.

Husk at møde til tiden

Når du møder på arbejde, så er det vigtigt, at du møder velklædt og til tiden. Ofte vil du i denne forbindelse skulle kontakte en bestemt person, som herefter vil anvise dig til det arbejde, som du skal udføre.

Det er i denne forbindelse vigtigt, at du forsøger at tilpasse dig til den givne arbejdsplads så hurtigt som muligt. Dette vil først og fremmest give dig en bedre arbejdsdag, og derudover vil du også give et bedre indtryk overfor både din arbejdsplads såvel som dit vikarbureau.

Hvor langt er et vikariat normalt?

Arbejde i forbindelse med vikarservice kan svinge meget i længe. Noget vikararbejde er kun for en enkelt dag, men det sker også ofte, at du vil have det samme arbejde i flere dage og op til en uge.

Dette er også grunden til, at det er vigtigt at give et godt indtryk den første dag, da det øger dine muligheder for, at arbejdspladsen ønsker, at dit vikarbureau bliver ved med at sende lige netop dig tilbage til dem.

Aflønning i forbindelse med vikarservice

Lønnen på vikarjobs er sædvanligvis ganske god. Det har noget at gøre med, at du tilkaldes med meget kort varsel til en tjeneste, som arbejdspladsen har brug for at blive udført nu og her. Dette gør dig til et meget attraktivt stykke arbejdskraft, hvilket således også afspejler sig i prisen.

Storskrald i København – kom af med dit storskrald i København

Ligger du inde med meget storskrald i København, og spekulerer du over, hvordan du skal slippe af med det? I så fald, så fat mod. Der findes i København en lang række både kommunale og private ordninger, som sikrer, at hovedstadens borgere kan komme af med deres affald både hurtigt og effektivt.

Hvad er storskrald?

Storskrald er i denne sammenhæng alt dit kasserede indbo. Derudover er storskrald også det affald, som er for stort til at være en del af den ugentlige dagrenovation, som hentes af dine kommunale skraldemænd.

I tillæg hertil så er affald fra bygge- og anlægsarbejde også at regne for storskrald. Dette gælder dog kun for byggeaffald, som kommer fra privat udførte byggeprojekter uden bistand fra professionelle håndværkere.

Endelig er følgende materialer heller ikke at beregne for storskrald i København: Tagplader, gips, sten, grus, jord, brokker af mursten, beton, tagsten, sanitetsudstyr samt ildelugtende eller råddent affald. Derudover er elektronisk affald, pvc-affald, papir, pap, imprægneret træ og haveaffald heller ikke en del af storskraldsordningen i Københavns Kommune.

Kommunal afhentning af storskrald i København

Storskrald afhentes af Københavns Kommune nogle gange om året. Tjek i denne forbindelse hos din kommunes miljøforvaltning eller kommunens hjemmeside for at finde ud af, hvornår den næste storskraldsindsamling løber af stablen.

Dit storskrald skal i denne forbindelse kunne håndteres af to mænd uden hjælpemidler. Derudover må storskraldet ikke stables op i bunker, der er højere end 120 centimeter.

Små genstande skal i denne sammenhæng emballeres, så det er let at håndtere for skraldemændene. Endelig så skal stikkende eller skarpe genstande også emballeres, så dine kommunale skrældemænd ikke kommer til skade. Mht. søm og skruer, så skal de altid tages ud eller bankes godt ned i brædderne.

Privat afhentning af storskrald i København

De kommunale afhentninger af storskrald i København fungerer sædvanligvis upåklageligt. Imidlertid kan der også være langt imellem dem, og det kan være et problem, hvis du kontinuerligt opbygger store mængder storskrald.

I denne situation så kan det være en fin ide at få hjælp af private skraldemænd. I modsætning til kommunen, så vil disse skraldemænd komme ud på din adresse på den dato og det tidspunkt, som passer dig.

Derudover behøver du heller ikke at stable dit affald i fine bunker. Alt dette arbejde klarer de private skraldemænd for dig uden at brokke sig over, at dit affald ikke er nydeligt stablet op. Derudover kan private skraldemænd også være behjælpelig med efterfølgende oprydning og fejning, så at dit arbejde efter at skraldemændene er taget afsted holdes på et absolut minimum.