Category: Mennesket

Oral kirurgi – få hjælp med kirurgiske indgreb i munden

Én eller flere gange i vores liv vil de fleste danskere komme ud for at skulle have foretaget et tandlægekirurgisk indgreb. Dette kaldes også for oral kirurgi og er et specielt felt inden for tandlægeområdet, som kræver en særlig uddannelse og erfaring.

Hvad er oral kirurgi?

Oral kirurgi er et område inden for tandlægeprofessionen, som måske er bedre kendt under betegnelsen kæbekirurgi. Som dette navn indikerer, så dækker oral kirurgi alle de tilfælde, hvor der er brug for et større og mere gennemgribende indgreb end normalt. Dette er samtidig også grunden til, at det ikke er alle tandlæger, som er kvalificerede og har lov til at foretage kæbekirurgiske indgreb.

Eksempler på kæbekirurgi

Kæbekirurgi dækker over en lang række forskellige indgreb. Forskellige eksempler på kæbekirurgi er blandt andet fjernelse af visdomstænder, rodspidsoperationer og komplicerede operationer i kæben, inklusiv decideret udrykning af tænder.

Derudover er bortoperation af tandcyster også et ofte set indgreb inden for denne gren af tandlægegerningen. Ligeledes beskæftiger mange specialtandlæger sig med behandlingen af forskellige sygdomme i mundens slimhinde. Endelig får flere og flere danskere også tandimplantater, hvilket er en ny og innovativ metode til at erstatte mistede tænder.

Mange, og måske endda de fleste, kæbekirurgiske indgreb foregår under bedøvelse. Denne bedøvelse kan være lokal, hvis der kun er tale om et begrænset indgreb, mens at det ved større operationer kan være nødvendigt med fuld narkose.

Hvem kan udføre oral kirurgi?

Kæbekirurgi er et særligt felt inden for tandlægeområdet, som kun kan udføres af specialtandlæger. Specialtandlæge er en særskilt overbygningsuddannelse oven på den almindelige tandlægeuddannelse. Udover kæbekirurgi så kan specialtandlæger også beskæftige sig med ortodonti såvel som tand- og mundkirurgi.

Videreuddannelsen inden for ortodonti tager tre år og foregår på tandlægeskolen i Aarhus eller i København. Omvendt så tager videreuddannelsen i kæbe-, mund- og tandkirurgi 5 år. Derudover så foregår denne efteruddannelse ikke på tandlægeskolen, men på en godkendt, dansk sygehusafdeling.

Mere information om oral kirurgi

Ønsker du at vide mere omkring kæbekirurgi, så er det altid et godt sted at starte hos din egen, almindelige tandlæge. Han kan give dig indledende råd omkring kæbekirurgi samtidig med, at han måske også kender en dygtig kollega, som han kan anbefale. Derudover så er det også vigtigt at huske på, at udbuddet af specialtandlæger i Danmark er ganske stort, og at der efter al sandsynlighed vil være en specialtandlægeklinik tæt på dit hjem – uanset hvor i Danmark du måtte bo. Du kan i denne forbindelse også drage fordel af internettet, hvor du kan finde ud af, hvilke specialtandlæger tæt på dig der tilbyder hvilke servicer og til hvilke priser.

Få løst dine tandproblemer med en implantatkrone

Hvis du har mistet én eller endda flere tænder, så kan du vælge at få dem erstattet med en implantatkrone. En implantatkrone er en innovativ teknik, som over de senere år bare er blevet mere og mere populær. En implanatkrone er med sin rod af titanium ualmindeligt holdbar og vil i de fleste tilfælde være en fuldgod løsning for resten af livet med begrænset vedligehold.

Hvad er en implantatkrone?

En implantatkrone er en to-trins proces, som starter med et implantat med en kunstig rod af metal. Dette implantat indsættes i kæbebenet, hvor dine naturlige naturlige tænder, som du nu har mistet, sad før. Oven på dette implantat – som består af det stærke grundstof titanium – vil der blive placeret en krone, som prikken over i´et.

Titanium er i denne forbindelse et godt ”arbejdsredskab” først og fremmest fordi, at det er så solidt og næsten umuligt at slide op. Derudover har titanium også den fordelagtige egenskab, at den indgår i en fysisk-kemisk forbindelse med dit knoglevæv, så at implantatet låser sig fast i din kæbe – præcis ligesom en almindelig tand ville gøre det. Denne proces kaldes inden for tandlægegerningen også for osseointegration.

Grunde til at få et implantat

Implantater er en teknik, der anvendes, når man har mistet en enkelt eller flere tænder. Mange vælger her traditionelle løsninger såsom broer eller proteser. Imidlertid er disse ikke lige så holdbare som implantater samtidig med, at man med en almindelig bro bliver nødt til at slibe på nabotanden for at få plads. Dette er ikke nødvendigt med et implantat, hvor man simpelthen bare sætter en ny, kunstig tand ned i det hul, hvor den gamle, naturlige tand var før.

Hvor holdbar er en implantatkrone?

En af de væsentligste grunde til, at implantater er blevet så populære, er, at de er særdeles holdbare. Således vil implantater under optimale betingelser holde sig fint efter ti år i 95 til 97 procent af tilfældene.

Dog er der også en række faktorer, som kan nedsætte holdbarheden af dine implantater. Således spiller det ind, om du er ryger; har svage knogler; eller hvis der bliver indsat for korte implantater. Ligeledes har det betydning, om der er en hård belastning pga. et hårdt bid, ligesom at dårlig mundhygiejne også kan forringe implantaternes levetid. Endelig kan det naturligvis også have betydning, hvis man udskyder eller helt glemmer ens kontrolbesøg hos tandlægen.

For mere information omkring tandimplantater med påsatte kroner, så kontakt en specialtandlæge med kompetencer inden for tandkirurgi i dit nærområde.

Læs mere her

Kendetegn ved og behandling af visdomstænder

Visdomstænder er lidt af et legendarisk fænomen, når det handler om diverse skrækhistorier om folk, som pludseligt har fået ubærlige smerter i deres visdomstand. Imidlertid er problemerne omkring visdomstænder ganske velkendte inden for tandplejen og kan imødekommes forholdsvis enkelt, hvis du husker at besøge din tandlæge med jævne mellemrum.

Hvad er en visdomstand helt præcist?

Visdomstænder er fysiologisk set et levn fra fortiden fra den tid, hvor mennesker havde større og stærkere kæber. I takt med at vores kæber er blevet mindre, har det også betydet, at der er mindre plads til de inderste tænder i vores mundhuler: Visdomstænderne. Dette er samtidig også grunden til, at disse tænder skaber problemer og kan medføre diverse smertende symptomer.

De fleste danskere har stadigvæk alle fire visdomstænder i større eller mindre grad. Tænderne begynder at røre på sig i 17- til 20-årsalderen og vil i så fald dukke op bag den sidste ”almindelige” tand i over- og/eller undermunden.

Får alle smertende symptomer?

Kort fortalt nej, det gør de ikke. De fleste danskere mærker aldrig noget til eller får problemer med visdomstænderne. Hvis man ikke har mærket noget til dem, når man når de 20 år, så bør tandlægen tage et røntgenbillede for at klarlægge, hvorvidt disse forhistoriske tænder overhovedet er blevet dannet. Hvis tandlægen finder, at visdomstanden er dannet, men ligger begravet nede i kæben, så bør han/hun med jævne mellemrum kontrollere, at tanden ikke gør nogen skade.

Hvor sidder visdomstænderne henne?

En visdomstand kan for det første sidde fuldt frembrudt i munden. Dette kan resultere i en vis ømhed, når tanden bryder igennem slimhenden, som leder ind til munden.

For det andet så kan en visdomstand være delvist frembrudt. Dette betyder, at der er dannet en lomme i slimhinden over kronen. Denne lomme kan ikke rengøres ved almindelig tandbørstning og mundhygiejne, hvilket kan resultere i bakteriedannelse og betændelse. Så frem at det sker, så vil nogle eller alle af de følgende symptomer optræde: Ømhed, hævelse, rødme, synkebesvær, hævelse under kæberanden, indskrænket mundåbning og dårlig smag i munden.

Endelig for det tredje så kan en visdomstand slet ikke være frembrudt og ingen forbindelse have til mundhulen. Hvis dette er tilfældet, så vil der normalt ikke være nogen symptomer.

Behandling af visdomstand

I de fleste tilfælde så vil det ikke være nødvendigt at trække visdomstænderne ud. Dog kan det blive nødvendigt med en tandudtrækning fx, hvis visdomstanden har hul, eller hvis der er betændelse omkring kronen. For mere information omkring behandling af visdomstænder så kontakt din lokale tandlæge.

Modtag behandling fra en specialtandlæge

Specialtandlæger er en særlig slags tandlæge, som har nogle ekstra kompetencer sammenlignet med en almindelig tandlæge. Uddannelsen til specialtandlæge er i denne sammenhæng en overbygning på den almindelige tandlægeuddannelse, hvor tandlægen kan specialisere sig inden for ortodonti eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Uddannelse for specialtandlæger

Betegnelsen specialtandlæge kan gives af Sundhedsstyrelsen til tandlæger med kompetencer og uddannelsesbaggrund inden for ortodonti eller kæbe-, tand- og mundkirurgi.

Uddannelsen til specialtandlæge er fastlagt i følgende to bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen:

  • Bekendtgørelse om specialtandlæger
  • Bekendtgørelse om uddannelse af specialtandlæger

Disse bekendtgørelser fastsætter de evner og kompetencer, som man forventer, at tandlæger opnår under en specialtandlægeuddannelse. Videreuddannelsen i ortodonti varer i denne sammenhæng 3 år og kan tages på tandlægeskolerne i enten Århus eller København.

I modsætning til dette så er videreuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi 5-årig. Derudover så foregår denne videreuddannelse heller ikke på en tandlægeskole, men på en godkendt sygehusafdeling.

Ortodonti for børn

Ortodonti kaldes i folkemunde  også for tandregulering. I Danmark bør alle børn i løbet af deres skoletid blive undersøgt af en specialtandlæge i ortodonti/tandregulering. Barnet vil modtage gratis behandling, så frem at der er tale om tandstillingsfejl, som er så markante, at de opfylder de af Sundhedsstyrelsen opstillede kriterier.

Hvis man vælger at få børnene tilset hos en privat specialtandlæge, så skal forældrene betale hele honoraret selv. Dog er man undtaget fra dette, hvis barnet er tilmeldt praxisordning for 16-18 årige, eller hvis kommunen endnu ikke er begyndt på en behandling, som ellers ville have opfyldt kriterierne for gratis kommunal tandpleje.

Ortodonti for voksne

Når voksne skal have rettet tænderne, så sker det ofte ved hjælp af en bøjle på indersiden af tænderne, så at andre folk ikke kan se den. Derudover så kan man også rette tænderne vha. gennemsigtige plastik-skinner, som bruges døgnet rundt med undtagelse af, når man spiser og børster tænder.

Bøjler og skinner til voksne skal som regel bæres imellem 12 og 18 måneder. Hvor lang tid det tager at rette tænderne vil dog til syvende og sidst afhænge af, hvor meget tænderne skal rettes.

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Den anden gren af feltet inden for specialtandlægefeltet er som sagt tand-, mund- og kæbekirurgi. Dette område dækker, som navnet antyder, kirurgiske indgreb, som foregår enten i lokal eller fuld bedøvelse afhængig af, hvor omfattende indgrebet er. Hyppige operationer inden for tand-, mund- og kæbekirurgi inkluderer rodspidsoperationer, tandimplantater og genopbygning af knogler.

For mere information omkring specialtandlæger så kontakt nogle af de mange klinikker i Danmark, som arbejder med ortodonti og/eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Implantat – få dit komplette tandsæt tilbage vha. et implantat

Har du mistet en tand, så kan du få dit fulde tandsæt tilbage ved hjælp af et implantat. Et tandimplantat er i denne sammenhæng en innovativ løsning, som over de senere år er blevet stadig mere populær herhjemme. Denne artikel vil fortælle mere omkring, hvad implantater er, og hvad en eventuel behandling vil indebære.

Hvad er et implantat?

Et implantat er en kunstig rod, som typisk er lavet af titanium. Implantatet nedsænkes i denne forbindelse i kæbebenet, hvor din naturlige tand plejede at sidde. Ovenpå dette implantat kan tandlægen så anbringe en krone, bro eller sågar en protese. Hvilken løsningsmodel der vælges kommer her først og fremmest an på hvor mange tænder, der mangler.

Tandimplantater har form af en skrue lavet af grundstoffet titanium. Titanium bruges i denne forbindelse, da det er i stand til at indgå i en kemisk forbindelse med levende knoglevæv. Dette gør, at dit tandimplantat vokser sammen med knoglen, hvorved implantatet låses godt og grundigt fast, sådan som jo også er tilfældet med dine naturlige tænder. Denne proces er indenfor tandlægegerningen også kendt som osseointegration.

Årsager til at få et implantat

Når man har mistet en eller flere af sine tænder, så vil de fleste mennesker have et ønske om at få dem erstattet af kunstige tænder. I denne forbindelse findes der allerede en del veludviklede teknikker, hvor broer og proteser er de mest kendte.

Imidlertid er ulempen ved disse behandlinger, at andre tænder – udover den som mangler – skal involveres i processen. Dette ses især i forbindelse med en bro, hvor det er nødvendigt at slibe på nabotænderne for at få plads til broen. Dette er ikke nødvendigt med et tandimplantat, hvilket er en af de helt store fordele ved denne behandlingsform.

Behandling i forbindelse med tandimplantat

Behandlingen mht. tandimplantater starter med en forundersøgelse via røntgen. Formålet med dette er at vurdere, om der er nok knogle tilbage til at sætte tandimplantatet i. Knogle skal i denne sammenhæng have en vis højde og bredde for at kunne ”tage imod” implantatet.

Efter denne forundersøgelse vil selve behandlingen gå i gang. Den første fase består i at indoperere det aftale antal implantater i kæben. Dette foregår under lokalbedøvelse og er ikke smertefuldt.

Efter denne operation har implantaterne brug for en helingsperiode på mellem 1 til 5 måneder. Efter denne periode er overstået, kan tandlægen derefter påsætte kronen på dit tandimplantat, hvorefter du endnu engang vil have fået dit komplette tandsæt tilbage.