Category: Job og karriere

Find nye ansatte ved hjælp af rekrutteringsbureauer

Er der en stol ledig i din virksomhed, men orker du ikke at skulle igennem en lang og opslidende rekrutteringsproces? Hvis så, så er det altid muligt at få hjælp af rekrutteringsbureauer. Rekrutteringsbureauer er specialister med ekspertise netop inden for at finde de rette nye medarbejdere til din virksomhed. Dette sikrer både, at du får fat på de rigtige kandidater til de ledige stillinger samtidig med, at det går langt hurtigere, end hvis du selv havde siddet med hele rekrutteringsprocessen.

Hvorfor er rekrutteringsbureauer en god ide?

Rekruttering af nye medarbejdere er en af de vigtigste opgaver for en virksomhed. Men samtidig så er det også en af de sværeste og mest tid- og ressourcetunge. Konsekvensen af dette er, at de fleste danske virksomheder ikke har de rette kompetencer til at håndtere hele rekrutteringsprocessen selv.

I disse tilfælde, så er det ofte en rigtig god ide at få ekstern hjælp af et rekrutteringsbureau, så at man undgår at lave fejltrin, som man senere skal bruge penge på at rette op. Ens ansatte er både virksomheden største udgift og dens største aktiv, hvorfor det altid er en god ide at bruge lidt ekstra ressourcer på at sikre, at man får ansat de rette folk til at begynde med.

Betaling

Rekrutteringsbureauer skal selvfølgelig betales for deres servicer. Denne betaling kan afhænge af en række forskellige faktorer, blandt andet med hensyn til hvor omkostningskrævende det har været at udføre arbejdet.

Derudover afhænger betalingen også af, hvilken slags ansættelseskontrakt der bliver lavet (fast eller midlertidig), og hvilken løn den nye medarbejder skal betales. Tommelfingerreglen er i denne forbindelse, at rekrutteringsbureauet skal have en højere betaling, jo højere en løn den nye ansatte får. Pointen med dette er, at jo mere værdifuld den nye medarbejder er, jo højere skal rekrutteringsbureauet også aflønnes for at have fundet denne person.

I mange tilfælde så vil betalingen ikke ske, før man har fundet frem til den rette kandidat, som klienten ønsker at ansatte. På denne led er der lidt ´no cure, no pay´ over det, når man ønsker at få hjælp af et rekrutteringsbureau. Dog er der også visse rekrutteringsbureauer, som ønsker en vis form for kompensation, også selvom at de ikke nødvendigvis finder frem til den rette person, som klienten ønsker at tilbyde en ansættelseskontrakt.

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan få hjælp af et rekrutteringsbureau, og hvordan de skal aflønnes, så kan du finde masser af information online. Derudover så er det også altid en god ide at tage direkte kontakt til danske rekrutteringsbureauer for at finde ud af, hvilke servicer de tilbyder og til hvilke priser.

Få firmaet igennem en overgangsperiode vha. interim management

Har du brug for at tage din virksomhed i en ny retning, men har du ikke tillid til, at den nuværende ledelse kan magte det? I så fald så kan du overveje interim management. Interim management er et spændende nyt fænomen inden for ledelse, som er blevet stadig mere populær over de senere år. Interim management sikrer en hurtig og effektiv ”turn-around” for din virksomhed drevet af kompetente ledere samtidig med, at det ikke er nødvendigt at fastholde disse reformeksperter i længere tid, end du som virksomhedsejer har brug for dem.

Hvad er interim management?

Interim management, eller midlertidig ledelse, er som navnet så godt indikerer en midlertidig ansættelse af nye ledere på din virksomhed. Midlertidig ledelse anvendes især i omskiftelige perioder. Dette kan enten være fordi, at virksomhedens nuværende ledelse er blevet fyret, eller fordi at virksomheden står over for store og svære reformer i den kommende periode.

I disse situationer så vælger et stigende antal danske virksomheder at hente ledelsesmæssige sværvægtere ind i en kort periode. Disse eksperter vil have en stor erfaring med og viden om, hvordan man får en virksomhed godt igennem den udfordrende periode, som store reformer altid indebærer.

Efter at reformperioden er overstået, eller efter at virksomheden er blevet stabiliseret efter fyringen af den gamle ledelse, så kan virksomhedens ejere takke deres midlertidige ledelse for deres service og begynde at lede efter mere permanente løsninger. Det er naturligvis også muligt at forsøge at fastansætte ens midlertidige ledere, hvis de har gjort et særligt godt job, men det ligger i sagens natur, at midlertidig ledelse i langt de fleste tilfælde kun skal ansættes for en begrænset periode.

Fordele ved midlertidig ledelse

Der er mange fordele forbundet med midlertidig ledelse. Først og fremmest er det essentielt, at man med interim management bringer de helt rette folk ind i virksomheden til at udføre en meget specifik opgave: Få styr på virksomheden i nogle svære måneder. Dette er ikke en normal periode i en forretnings livscyklus, og det kræver særlig erfaring, unikke kompetencer og usædvanligt stærke nerver at håndtere dette. Dette får man med specialister, som midlertidigt ansættes til at klare denne opgave.

Derudover er midlertidig ledelse naturligvis også en fordel, fordi at den er så fleksibel en metode. Du kan få midlertidige ledere ind på din arbejdsplads med meget kort varsel, hvorefter de vil gøre en forskel fra dag et. Ydermere har du også mulighed for at afslutte samarbejdet med dem igen, når reformperioden er overstået. Disse forhold gør midlertidig ledelse til en både effektiv og fleksibel løsning, som ofte er det helt rette kompromis, når man skal have hentet store faglige kompetencer ind for at håndtere en udfordrende, man stadig kun midlertidig reformproces.

Læs mere her

Værdig afsked med medarbejdere vha. outplacement

Hvis man gerne vil af med en eller flere medarbejdere på en god og værdig måde, så er outplacement en fordelagtig metode. Outplacement er i denne sammenhæng en teknik, hvor man hjælper afskedigede medarbejdere til at finde et nyt job. Outplacement foretages ofte ved hjælp af eksterne firmaer, som har specialiserede kompetencer inden for denne disciplin.

Afskedigelse er en følelsesmæssig hård proces

Alle, som selv er blevet afskediget, eller som har oplevet, at andre er blevet det, ved, at det er en meget følelsesmæssig proces, som trækker store væksler på de involverede personer. Dette gælder ikke blot den fyrede, men også hans kolleger og den leder, som måtte overgive den triste nyhed.

Derudover kan der også ofte opstå noget usikkerhed efterfølgende hos de tilbageblivende medarbejdere, som kan begynde at frygte, om nu også deres stilling er ved at være i fare. På grund af disse forhold er det vigtigt, at en afskedigelse håndteres på en så korrekt måde som muligt og med minimalt stigma. Outplacement – eller udplacering – er en af de bedste måder at sikre dette på i og med, at man giver den afskedigede et godt afsæt med henblik på at finde et nyt arbejde i en anden virksomhed.

Hvordan udføres udplacering?

Udplacering af afskedigede medarbejdere sker typisk ved hjælp af et eksternt konsulentfirma, som har erfaring med disse processer. Dette sikrer, at udplaceringsprocessen foregår så let og smertefrit som muligt, og at den afskedigede får relevant og professionel rådgivning om, hvordan han/hun kommer videre. Konsulentfirmaets tjenester er i denne sammenhæng betalt af den afskedigedes virksomhed, og er således en del af aftrædelsesordningen.

Udplacering benytter sig af en lang række forskellige teknikker til at sikre en god start for den afskedigede. Dette indebærer først og fremmest psykologisk støtte i denne svære situation.

Derudover vil konsulentfirmaet også give praktiske råd og yde hjælp, når den afskedigede skal til at tage konkrete skridt mod ansættelse i en ny virksomhed. Dette kan blandt andet indebære hjælp med at skrive CVer og jobansøgninger og forberedelse før et jobinterview. Derudover kan konsulentfirmaet også hjælpe den afskedigede med at etablere et relevant netværk og overveje forskellige måde at efteruddanne og opkvalificere sig på.

For mere information

Vil du gerne vide mere omkring mulighederne for outplacement for din virksomhed, så er det en god ide at tage kontakt til nogle af de mange danske konsulentfirmaer, som tilbyder denne tjeneste. Udplacering er en god måde at hjælpe afskedigede medarbejdere videre på og er samtidig med til at sikre, at dine eksisterende medarbejdere ikke oplever en unødvendig usikkerhed i denne overgangsperiode.

Find kompetente medarbejdere til din virksomhed i dag

Er du på jagt efter nye, dygtige medarbejdere, som kan gå ind og gøre en forskel i din virksomhed fra dag 1, men føler du samtidig, at traditionelle ansættelsesteknikker ikke er gode nok?

I så fald så kan du overveje at få professionel hjælp af headhuntere, search & selection-firmaer, vikarbureauer, rekrutteringsbureauer og lignende fagfolk med en stor viden omkring ansættelse generelt og din sektor specifikt. Kompetent assistance i ansættelsesprocessen sikrer, at du får hyret de rigtige medarbejdere i første forsøg, hvilket vil øge din virksomheds effektivitet og profit på både kort og lang sigt.

Regler omkring ansættelse i Danmark

Når folk skal ansættes i Danmark, så gælder der en række bestemmelser og ganske udførlige regler for ansættelsesforholdet. Dette gælder først og fremmest de lovbestemte regler, som er vedtaget af det danske folketing.

Derudover er der på mange danske arbejdspladser også en overenskomst og/eller en samarbejdsaftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Disse er forhold, som alle nye medarbejdere skal informeres grundigt om i forbindelse med indslusningen på den nye arbejdsplads.

I tillæg hertil bør du som arbejdsgiver altid være på forkant med gældende love og regler omkring ansættelse. Således bør du være godt informeret omkring retningslinjerne i funktionærloven såvel som i andre love, der måtte have relevans og gyldighed for din virksomhed.

Traditionelle metoder til at finde nye medarbejdere

Den normale metode i forbindelse med rekruttering er, at virksomheder slår en ny stilling op og lægger denne stillingsbeskrivelse ud på deres hjemmeside, hos jobcentre og på diverse jobportaler. Denne metode er imidlertid ganske tung og tidskrævende, hvor virksomheden ikke blot skal designe og distribuere jobopslag, men også skal stå for hele interviewprocessen med de egnede kandidater.

Professionel hjælp til ansættelse

Som et modsvar til traditionelle ansættelsesmetoder så kan du også få hjælp af headhuntere og diverse rekrutterings- og vikarbureauer. Disse fagfolk har en detaljeret viden både omkring rekruttering og din industri og er i en god position til at finde de rette nye medarbejdere for din virksomhed. Disse servicevirksomheder skal naturligvis betales for deres arbejde, men er ofte den rette metode, da det sikrer en mere effektiv rekrutteringsproces og resulterer i langtidsholdbare løsninger på medarbejderfronten.

Mere information omkring rekruttering

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan få professionel hjælp til ansættelse, så er det aldrig en dum ide at tage direkte kontakt til headhuntere og vikar- og rekrutteringsbureauer. Derudover kan du også søge råd og vejledning hos offentlige myndigheder og på danske jobcentre. Endelig er internettet også et glimrende sted at få yderligere information om, hvordan du opnår en effektiv rekrutteringsproces.

Find nye medarbejdere vha. executive search

Hvis du har brug for at finde nye og kompetente medarbejdere, som du er sikker på ikke forlader virksomheden efter kort tid, så kan du med fordel benytte dig af executive search. Executive search kaldes også for headhunting og er en særlig metode til at rekruttere nye medarbejdere på. Headhunting gør dig i stand til at tage kontrol med rekrutteringsprocessen og sikrer, at du får ansat de absolut bedste kandidater til de vigtigste stillinger i dit firma.

Hvad er executive search?

Executive search er et begreb, som i offentligheden bedre kendes under betegnelsen headhunting. Headhunting er i denne sammenhæng det fænomen, at virksomheden selv går ud og finder de nye medarbejdere, som de har brug for. Således vender headhunting den traditionelle rekrutteringsproces på hovedet, hvor det normalt er jobkandidaterne selv, som henvender sig til firmaet ved hjælp af en jobansøgning.

Hvem udfører headhunting?

Headhunting udføres af professionelle konsulentfirmaer og således ikke af den enkelte virksomhed. Fordelen ved professionelle headhuntingfirmaer er, at de har store kompetencer og erfaring inden for executive search og derfor også vil være i stand til at finde dygtige medarbejdere på kortere tid, end hvis din egen virksomhed forsøgte at gøre det samme.

Hvilke stillinger egner headhunting sig til?

Headhunting er en metode, som anvendes, når man skal have besat de vigtigste stillinger i virksomheden. Således benytter man sig for eksempel af headhunting, når man skal have fundet direktører/ledere, bestyrelsesmedlemmer og folk med specialiserede kompetencer.

Man kunne i princippet benytte sig af headhunting til mange flere stillinger i virksomheden, men omkostningen herved ville ikke tilsvare gevinsten, da headhunting ofte er en dyr måde – på den korte bane i det mindste – at rekruttere nye medarbejdere på.

Find en headhunter med kompetencer inden for din branche

Firmaer, som arbejder med headhunting, vil som regel have særlige kompetencer inden for specifikke brancher. Dette skal du naturligvis være opmærksom på i dit valg af headhunter, hvor du skal sørge for at indgå i et samarbejde med en executive search-virksomhed, som har et intimt kendskab med den branche, som dit firma opererer i.

Headhuntere vil i denne sammenhæng typisk have en meget dyb indsigt i de brancher, som de er eksperter i. Dette gælder både med hensyn til hvilke kompetencer dit firma har brug for og med hensyn til at have et stærkt og veludviklet netværk, som gør headhunteren i stand til at finde den rette kandidat på ganske kort tid.

For mere information omkring executive search så kontakt nogle af de mange headhunting-firmaer, som arbejder i Danmark og/eller udland.

Rekrutteringsbureauer – find nye medarbejdere vha. et rekrutteringsbureau

Står du og mangler nye medarbejdere, der har de kompetencer, som du har brug for, og som kan træde ind med dags varsel? I så fald, så kan du eventuelt få hjælp af et rekrutteringsbureau. Rekrutteringsbureauer findes overalt i Danmark inden for alle brancher og kan assistere dig med at finde de kandidater, som vil passe særligt godt med din virksomhed.

Intern søgning

Rekrutteringsbureauerne anvender typisk en række forskellige teknikker til at finde de rette kandidater til danske virksomheder. Den måske typiske måde er i denne henseende en intern søgning via bureauets egne databaser.

Rekrutteringsbureauerne vil i denne forbindelse typisk ligge inde med store databaser med potentielle kandidater. Når bureauet får besked om, at en bestemt virksomhed har opslået en bestemt stilling, så vil bureauet undersøge, om de har nogle kandidater i deres database, som ville matche jobkriterierne.

Hvis det vitterligt er tilfældet, så vil bureauet hjælpe kandidaten med at arrangere et interview med den aktuelle virksomhed. Bureauet vil typisk ikke være til stede ved dette møde, som således er kandidatens helt eget show.

Ekstern søgning

En anden metode, som mange rekrutteringsbureauer benytter, er ekstern søgning. Denne metode består af, at rekrutteringsbureauet går udenfor sin eksisterende database i søgningen efter potentielle kandidater.

Dette kendetegnes også som headhunting og er en ofte brugt metode i forbindelse med lederstillinger eller andre jobs, som af den ene eller anden grund er særligt vigtige for virksomhed.

Branchespecifikke rekrutteringsbureauer

Et andet fænomen, som du ofte vil komme ud for, er, at rekrutteringsbureauer vil specialisere sig inden for bestemte brancher. Således vil rekrutteringsbureauerne i de fleste tilfælde ikke bare være generelle bureauer, men vil have bestemte fagområder indenfor hvilke de er særligt dygtige til at matche kandidater og virksomheder.

Dette skal du udnytte i din søgen på nye medarbejdere ved først og fremmest at arbejde med bureauer, som er specialister inden for din branche. Det øger dine muligheder for hurtigt og effektivt at finde de helt rigtige medarbejdere.

Mere information

For mere information omkring rekrutteringsbureauer i Danmark, så tag kontakt til dem direkte. Her kan du høre mere om, hvilke fagområder de specialiserer sig inden for, og hvordan de kan hjælpe dig helt generelt. Derudover kan du ved samme lejlighed spørge ind til, hvad det eventuelt ville koste, hvis rekrutteringsbureauet skulle hjælpe dit firma med at finde nye medarbejdere.

Rekrutteringsbureauerne er i denne henseende typisk ganske fleksible og vil kunne hjælpe dig med at finde nye medarbejdere, hvad enten du har brug for en fuldtidsstilling, deltid eller sågar et vikariat.

Vikarservice – få et job som vikar

Er du arbejdssøgende, og har du indtil videre ikke haft held til at lande et fuldtidsjob? Hvis det er den situation, du er fanget i, så kan du overveje at få et job som vikar. Vikarservice er hyppigt efterspurgt hos danske virksomheder og kan være en god vej at få fornyet kontakt med det danske arbejdsmarked.

Vikarservice, hvad indebærer og kræver det?

Et job indenfor vikarservice vil i denne forbindelse sige, at du kan tage et job med dags varsel. Ofte vil du ikke engang have så lang varselstid, men vil blive ringet op om morgenen på de dage, hvor dine tjenester er ønsket.

Dette indebærer i sagens natur, at man som vikar er parat til at tage det arbejde, som kommer, og gøre det uden tøven. Så frem man er parat til at arbejde på de vilkår, så kan et vikariat være en god måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvor meget ved du om din arbejdsplads, før du møder på arbejde?

Typisk vil du ikke have den store viden omkring den arbejdsplads, du bliver sendt ud til med undtagelse af, hvis du har arbejdet som vikar der før. Dit vikarbureau vil i denne forbindelse selvfølgelig gøre deres bedste for at give relevante informationer videre så vidt muligt, men det vil i alle tilfælde være relativt begrænset.

Husk at møde til tiden

Når du møder på arbejde, så er det vigtigt, at du møder velklædt og til tiden. Ofte vil du i denne forbindelse skulle kontakte en bestemt person, som herefter vil anvise dig til det arbejde, som du skal udføre.

Det er i denne forbindelse vigtigt, at du forsøger at tilpasse dig til den givne arbejdsplads så hurtigt som muligt. Dette vil først og fremmest give dig en bedre arbejdsdag, og derudover vil du også give et bedre indtryk overfor både din arbejdsplads såvel som dit vikarbureau.

Hvor langt er et vikariat normalt?

Arbejde i forbindelse med vikarservice kan svinge meget i længe. Noget vikararbejde er kun for en enkelt dag, men det sker også ofte, at du vil have det samme arbejde i flere dage og op til en uge.

Dette er også grunden til, at det er vigtigt at give et godt indtryk den første dag, da det øger dine muligheder for, at arbejdspladsen ønsker, at dit vikarbureau bliver ved med at sende lige netop dig tilbage til dem.

Aflønning i forbindelse med vikarservice

Lønnen på vikarjobs er sædvanligvis ganske god. Det har noget at gøre med, at du tilkaldes med meget kort varsel til en tjeneste, som arbejdspladsen har brug for at blive udført nu og her. Dette gør dig til et meget attraktivt stykke arbejdskraft, hvilket således også afspejler sig i prisen.