Oral kirurgi – få hjælp med kirurgiske indgreb i munden

Én eller flere gange i vores liv vil de fleste danskere komme ud for at skulle have foretaget et tandlægekirurgisk indgreb. Dette kaldes også for oral kirurgi og er et specielt felt inden for tandlægeområdet, som kræver en særlig uddannelse og erfaring.

Hvad er oral kirurgi?

Oral kirurgi er et område inden for tandlægeprofessionen, som måske er bedre kendt under betegnelsen kæbekirurgi. Som dette navn indikerer, så dækker oral kirurgi alle de tilfælde, hvor der er brug for et større og mere gennemgribende indgreb end normalt. Dette er samtidig også grunden til, at det ikke er alle tandlæger, som er kvalificerede og har lov til at foretage kæbekirurgiske indgreb.

Eksempler på kæbekirurgi

Kæbekirurgi dækker over en lang række forskellige indgreb. Forskellige eksempler på kæbekirurgi er blandt andet fjernelse af visdomstænder, rodspidsoperationer og komplicerede operationer i kæben, inklusiv decideret udrykning af tænder.

Derudover er bortoperation af tandcyster også et ofte set indgreb inden for denne gren af tandlægegerningen. Ligeledes beskæftiger mange specialtandlæger sig med behandlingen af forskellige sygdomme i mundens slimhinde. Endelig får flere og flere danskere også tandimplantater, hvilket er en ny og innovativ metode til at erstatte mistede tænder.

Mange, og måske endda de fleste, kæbekirurgiske indgreb foregår under bedøvelse. Denne bedøvelse kan være lokal, hvis der kun er tale om et begrænset indgreb, mens at det ved større operationer kan være nødvendigt med fuld narkose.

Hvem kan udføre oral kirurgi?

Kæbekirurgi er et særligt felt inden for tandlægeområdet, som kun kan udføres af specialtandlæger. Specialtandlæge er en særskilt overbygningsuddannelse oven på den almindelige tandlægeuddannelse. Udover kæbekirurgi så kan specialtandlæger også beskæftige sig med ortodonti såvel som tand- og mundkirurgi.

Videreuddannelsen inden for ortodonti tager tre år og foregår på tandlægeskolen i Aarhus eller i København. Omvendt så tager videreuddannelsen i kæbe-, mund- og tandkirurgi 5 år. Derudover så foregår denne efteruddannelse ikke på tandlægeskolen, men på en godkendt, dansk sygehusafdeling.

Mere information om oral kirurgi

Ønsker du at vide mere omkring kæbekirurgi, så er det altid et godt sted at starte hos din egen, almindelige tandlæge. Han kan give dig indledende råd omkring kæbekirurgi samtidig med, at han måske også kender en dygtig kollega, som han kan anbefale. Derudover så er det også vigtigt at huske på, at udbuddet af specialtandlæger i Danmark er ganske stort, og at der efter al sandsynlighed vil være en specialtandlægeklinik tæt på dit hjem – uanset hvor i Danmark du måtte bo. Du kan i denne forbindelse også drage fordel af internettet, hvor du kan finde ud af, hvilke specialtandlæger tæt på dig der tilbyder hvilke servicer og til hvilke priser.