Monthly Archives: oktober 2013

Kendetegn ved og behandling af visdomstænder

Visdomstænder er lidt af et legendarisk fænomen, når det handler om diverse skrækhistorier om folk, som pludseligt har fået ubærlige smerter i deres visdomstand. Imidlertid er problemerne omkring visdomstænder ganske velkendte inden for tandplejen og kan imødekommes forholdsvis enkelt, hvis du husker at besøge din tandlæge med jævne mellemrum.

Hvad er en visdomstand helt præcist?

Visdomstænder er fysiologisk set et levn fra fortiden fra den tid, hvor mennesker havde større og stærkere kæber. I takt med at vores kæber er blevet mindre, har det også betydet, at der er mindre plads til de inderste tænder i vores mundhuler: Visdomstænderne. Dette er samtidig også grunden til, at disse tænder skaber problemer og kan medføre diverse smertende symptomer.

De fleste danskere har stadigvæk alle fire visdomstænder i større eller mindre grad. Tænderne begynder at røre på sig i 17- til 20-årsalderen og vil i så fald dukke op bag den sidste ”almindelige” tand i over- og/eller undermunden.

Får alle smertende symptomer?

Kort fortalt nej, det gør de ikke. De fleste danskere mærker aldrig noget til eller får problemer med visdomstænderne. Hvis man ikke har mærket noget til dem, når man når de 20 år, så bør tandlægen tage et røntgenbillede for at klarlægge, hvorvidt disse forhistoriske tænder overhovedet er blevet dannet. Hvis tandlægen finder, at visdomstanden er dannet, men ligger begravet nede i kæben, så bør han/hun med jævne mellemrum kontrollere, at tanden ikke gør nogen skade.

Hvor sidder visdomstænderne henne?

En visdomstand kan for det første sidde fuldt frembrudt i munden. Dette kan resultere i en vis ømhed, når tanden bryder igennem slimhenden, som leder ind til munden.

For det andet så kan en visdomstand være delvist frembrudt. Dette betyder, at der er dannet en lomme i slimhinden over kronen. Denne lomme kan ikke rengøres ved almindelig tandbørstning og mundhygiejne, hvilket kan resultere i bakteriedannelse og betændelse. Så frem at det sker, så vil nogle eller alle af de følgende symptomer optræde: Ømhed, hævelse, rødme, synkebesvær, hævelse under kæberanden, indskrænket mundåbning og dårlig smag i munden.

Endelig for det tredje så kan en visdomstand slet ikke være frembrudt og ingen forbindelse have til mundhulen. Hvis dette er tilfældet, så vil der normalt ikke være nogen symptomer.

Behandling af visdomstand

I de fleste tilfælde så vil det ikke være nødvendigt at trække visdomstænderne ud. Dog kan det blive nødvendigt med en tandudtrækning fx, hvis visdomstanden har hul, eller hvis der er betændelse omkring kronen. For mere information omkring behandling af visdomstænder så kontakt din lokale tandlæge.

Find kompetente medarbejdere til din virksomhed i dag

Er du på jagt efter nye, dygtige medarbejdere, som kan gå ind og gøre en forskel i din virksomhed fra dag 1, men føler du samtidig, at traditionelle ansættelsesteknikker ikke er gode nok?

I så fald så kan du overveje at få professionel hjælp af headhuntere, search & selection-firmaer, vikarbureauer, rekrutteringsbureauer og lignende fagfolk med en stor viden omkring ansættelse generelt og din sektor specifikt. Kompetent assistance i ansættelsesprocessen sikrer, at du får hyret de rigtige medarbejdere i første forsøg, hvilket vil øge din virksomheds effektivitet og profit på både kort og lang sigt.

Regler omkring ansættelse i Danmark

Når folk skal ansættes i Danmark, så gælder der en række bestemmelser og ganske udførlige regler for ansættelsesforholdet. Dette gælder først og fremmest de lovbestemte regler, som er vedtaget af det danske folketing.

Derudover er der på mange danske arbejdspladser også en overenskomst og/eller en samarbejdsaftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Disse er forhold, som alle nye medarbejdere skal informeres grundigt om i forbindelse med indslusningen på den nye arbejdsplads.

I tillæg hertil bør du som arbejdsgiver altid være på forkant med gældende love og regler omkring ansættelse. Således bør du være godt informeret omkring retningslinjerne i funktionærloven såvel som i andre love, der måtte have relevans og gyldighed for din virksomhed.

Traditionelle metoder til at finde nye medarbejdere

Den normale metode i forbindelse med rekruttering er, at virksomheder slår en ny stilling op og lægger denne stillingsbeskrivelse ud på deres hjemmeside, hos jobcentre og på diverse jobportaler. Denne metode er imidlertid ganske tung og tidskrævende, hvor virksomheden ikke blot skal designe og distribuere jobopslag, men også skal stå for hele interviewprocessen med de egnede kandidater.

Professionel hjælp til ansættelse

Som et modsvar til traditionelle ansættelsesmetoder så kan du også få hjælp af headhuntere og diverse rekrutterings- og vikarbureauer. Disse fagfolk har en detaljeret viden både omkring rekruttering og din industri og er i en god position til at finde de rette nye medarbejdere for din virksomhed. Disse servicevirksomheder skal naturligvis betales for deres arbejde, men er ofte den rette metode, da det sikrer en mere effektiv rekrutteringsproces og resulterer i langtidsholdbare løsninger på medarbejderfronten.

Mere information omkring rekruttering

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan få professionel hjælp til ansættelse, så er det aldrig en dum ide at tage direkte kontakt til headhuntere og vikar- og rekrutteringsbureauer. Derudover kan du også søge råd og vejledning hos offentlige myndigheder og på danske jobcentre. Endelig er internettet også et glimrende sted at få yderligere information om, hvordan du opnår en effektiv rekrutteringsproces.

Kom af med affaldet vha. big bags

Har du gang i et større bygge- eller flytteprojekt, som genererer store mængder skrald? I så fald så kan du overveje at opbevare og transportere dit affald ved hjælp af big bags. Big bags er en effektiv måde at håndtere ens affald på sammenlignet med traditionel containerleje. Derudover er big bags heller ikke specielt dyre og kan købes både på internettet og på den lokale tømmerhandel.

Brug big bags til din affaldshåndtering

Big bags er en smart og nem metode, når du skal håndtere store mængder skrald. Big bags – også kaldet junk bags – er store og stærke samtidig med, at de ikke er klodsede på samme måde, som en container jo ofte er. Bigbags er nemme og enkle at arbejde med og sørger for, at din affaldshåndtering foregår på den mest effektive måde, uden at du spilder unødig tid.

Junk bags bruges i Danmark især til affaldshåndtering. Derudover benyttes junk bags også i vid udstrækning inden for industrien til opbevaring og transport af pulver og lignende porøse materialer.

Junk bags kan håndtere stort set alle former for skrald. Dog er det ofte bedre at leje en container, hvis du i dit byggeprojekt genererer meget hårde og skarpe former for affald – og i særdeleshed byggeaffald. Når det så er sagt, så er junk bags i de fleste tilfælde en fordelagtig løsning, som gør arbejdet lettere for dig som bygherre eller husejer sammenlignet med traditionel containerleje.

Transport til genbrugspladsen

Når junk baggen er fuld, så er det tid til at transportere den op på den lokale genbrugsplads. Dog kræver det, at du har specialiseret udstyr til at løfte junk baggen over på en lastbil. Hvis du hverken har korrekt løfteudstyr eller lastbil, så bør du ikke forsøge selv at transportere din fulde junk bag væk fra din grund.

Private skraldemænd

Et alternativ til selv at transportere big baggen væk er at få hjælp af private skraldemænd. Private skraldemænd kommer i denne sammenhæng forbi din ejendom og løfter big baggen op på deres medbragte lastbil.

Herefter vil de private skraldemænd køre afsted med big baggen og i den forbindelse klare alle spørgsmål omkring sortering og korrekt bortskaffelse oppe på genbrugspladsen. Endelig vil skraldemændene også rydde op efter sig og feje dit fortov, så at du ikke behøver at bruge tid på oprydning og rengøring efterfølgende.

Private skraldefirmaer kan bookes på bestemte datoer og tidspunkter. Dette gør disse firmaer til en særdeles fleksibel, nem og effektiv løsning for bygherrer og private boligejere, som har nok at gøre med at administrere selve bygge- eller flytteprocessen. For mere information omkring privat  bortskaffelse af skrald så kontakt et skraldefirma i dit nærområde.

Så afhentet og leveret big bags: Junkbusters.dk