Monthly Archives: september 2013

Find nye medarbejdere vha. executive search

Hvis du har brug for at finde nye og kompetente medarbejdere, som du er sikker på ikke forlader virksomheden efter kort tid, så kan du med fordel benytte dig af executive search. Executive search kaldes også for headhunting og er en særlig metode til at rekruttere nye medarbejdere på. Headhunting gør dig i stand til at tage kontrol med rekrutteringsprocessen og sikrer, at du får ansat de absolut bedste kandidater til de vigtigste stillinger i dit firma.

Hvad er executive search?

Executive search er et begreb, som i offentligheden bedre kendes under betegnelsen headhunting. Headhunting er i denne sammenhæng det fænomen, at virksomheden selv går ud og finder de nye medarbejdere, som de har brug for. Således vender headhunting den traditionelle rekrutteringsproces på hovedet, hvor det normalt er jobkandidaterne selv, som henvender sig til firmaet ved hjælp af en jobansøgning.

Hvem udfører headhunting?

Headhunting udføres af professionelle konsulentfirmaer og således ikke af den enkelte virksomhed. Fordelen ved professionelle headhuntingfirmaer er, at de har store kompetencer og erfaring inden for executive search og derfor også vil være i stand til at finde dygtige medarbejdere på kortere tid, end hvis din egen virksomhed forsøgte at gøre det samme.

Hvilke stillinger egner headhunting sig til?

Headhunting er en metode, som anvendes, når man skal have besat de vigtigste stillinger i virksomheden. Således benytter man sig for eksempel af headhunting, når man skal have fundet direktører/ledere, bestyrelsesmedlemmer og folk med specialiserede kompetencer.

Man kunne i princippet benytte sig af headhunting til mange flere stillinger i virksomheden, men omkostningen herved ville ikke tilsvare gevinsten, da headhunting ofte er en dyr måde – på den korte bane i det mindste – at rekruttere nye medarbejdere på.

Find en headhunter med kompetencer inden for din branche

Firmaer, som arbejder med headhunting, vil som regel have særlige kompetencer inden for specifikke brancher. Dette skal du naturligvis være opmærksom på i dit valg af headhunter, hvor du skal sørge for at indgå i et samarbejde med en executive search-virksomhed, som har et intimt kendskab med den branche, som dit firma opererer i.

Headhuntere vil i denne sammenhæng typisk have en meget dyb indsigt i de brancher, som de er eksperter i. Dette gælder både med hensyn til hvilke kompetencer dit firma har brug for og med hensyn til at have et stærkt og veludviklet netværk, som gør headhunteren i stand til at finde den rette kandidat på ganske kort tid.

For mere information omkring executive search så kontakt nogle af de mange headhunting-firmaer, som arbejder i Danmark og/eller udland.

Modtag behandling fra en specialtandlæge

Specialtandlæger er en særlig slags tandlæge, som har nogle ekstra kompetencer sammenlignet med en almindelig tandlæge. Uddannelsen til specialtandlæge er i denne sammenhæng en overbygning på den almindelige tandlægeuddannelse, hvor tandlægen kan specialisere sig inden for ortodonti eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Uddannelse for specialtandlæger

Betegnelsen specialtandlæge kan gives af Sundhedsstyrelsen til tandlæger med kompetencer og uddannelsesbaggrund inden for ortodonti eller kæbe-, tand- og mundkirurgi.

Uddannelsen til specialtandlæge er fastlagt i følgende to bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen:

  • Bekendtgørelse om specialtandlæger
  • Bekendtgørelse om uddannelse af specialtandlæger

Disse bekendtgørelser fastsætter de evner og kompetencer, som man forventer, at tandlæger opnår under en specialtandlægeuddannelse. Videreuddannelsen i ortodonti varer i denne sammenhæng 3 år og kan tages på tandlægeskolerne i enten Århus eller København.

I modsætning til dette så er videreuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi 5-årig. Derudover så foregår denne videreuddannelse heller ikke på en tandlægeskole, men på en godkendt sygehusafdeling.

Ortodonti for børn

Ortodonti kaldes i folkemunde  også for tandregulering. I Danmark bør alle børn i løbet af deres skoletid blive undersøgt af en specialtandlæge i ortodonti/tandregulering. Barnet vil modtage gratis behandling, så frem at der er tale om tandstillingsfejl, som er så markante, at de opfylder de af Sundhedsstyrelsen opstillede kriterier.

Hvis man vælger at få børnene tilset hos en privat specialtandlæge, så skal forældrene betale hele honoraret selv. Dog er man undtaget fra dette, hvis barnet er tilmeldt praxisordning for 16-18 årige, eller hvis kommunen endnu ikke er begyndt på en behandling, som ellers ville have opfyldt kriterierne for gratis kommunal tandpleje.

Ortodonti for voksne

Når voksne skal have rettet tænderne, så sker det ofte ved hjælp af en bøjle på indersiden af tænderne, så at andre folk ikke kan se den. Derudover så kan man også rette tænderne vha. gennemsigtige plastik-skinner, som bruges døgnet rundt med undtagelse af, når man spiser og børster tænder.

Bøjler og skinner til voksne skal som regel bæres imellem 12 og 18 måneder. Hvor lang tid det tager at rette tænderne vil dog til syvende og sidst afhænge af, hvor meget tænderne skal rettes.

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Den anden gren af feltet inden for specialtandlægefeltet er som sagt tand-, mund- og kæbekirurgi. Dette område dækker, som navnet antyder, kirurgiske indgreb, som foregår enten i lokal eller fuld bedøvelse afhængig af, hvor omfattende indgrebet er. Hyppige operationer inden for tand-, mund- og kæbekirurgi inkluderer rodspidsoperationer, tandimplantater og genopbygning af knogler.

For mere information omkring specialtandlæger så kontakt nogle af de mange klinikker i Danmark, som arbejder med ortodonti og/eller tand-, mund- og kæbekirurgi.

Få borttransporteret dit affald vha. container

Virksomheder eller private boliger, som genererer store mængder affald, er ofte i tvivl om, hvordan de skal opbevare og bortskaffe det. En af de gode og ganske ufejlbarlige metoder er i denne sammenhæng at leje en container.

Containerleje er nemt og enkelt samtidig med, at det ikke er særligt dyrt – selv for langvarige lejeperioder. Containere kan lejes overalt i landet og kan evt. kombineres med hjælp fra professionelle skraldemænd, som kommer og henter din fyldte container for dig.

Gode grunde til at leje en container

Containere er en universel løsning, som kan anvendes til at opbevare og transportere så godt som alle slags affald. Containere er store, stærke og rummelige og vil i de fleste tilfælde kunne håndtere alt dit skrald i ét stort læs.

Derudover er containerleje heller ikke særligt dyrt, hvor du til en billig pris kan leje en container i de dimensioner, som du måtte være på udkig efter. I tillæg hertil er den daglige takst for containerleje typisk ganske lav, hvilket gør, at du ikke behøver at skynde dig med at blive færdig med dit bygge- eller flytteprojekt, men kan tage dig den nødvendige tid uden nogen form for stress.

Forskellige dimensioner på containere

Når du skal ud og leje en container, så skal du sikre dig, at den er i de ønskede dimensioner. Containere findes i alle størrelser, hvad enten du har brug for en lille 12 kubiks container eller behøver en stor model med op til 30 kubikmeter. Ligeledes skal du undersøge, hvor meget vægt containeren kan tage, hvor et max på 10 tons ofte er en god målestok, som du kan sigte efter.

Udover størrelsen og rummeligheden så kan du også overveje, om containeren skal være med åben eller lukket tag eller evt. også skal have en kran og lignende løfteredskaber til særligt tunge ting, som du og dine venner ikke selv kan smide op i containeren. Endelig så undersøg også hvilken slags affald containeren er beregnet på. Således er visse containere særligt velegnede til tungt affald såsom murbrokker og beton, mens at andre containere er bedre til at håndtere let affald.

Betingelser i lejeaftalen

Lejeaftalen for containere indeholder levering og evt. også efterfølgende tømning af containeren. Derudover vil der være en takst per dag, at du lejer containeren.

Hvis du også ønsker, at containerudlejeren bortskaffer dit affald, så kommer dette oven i prisen. Så frem du ligger inde med specielt eller særligt affald, så vil det som regel også koste ekstra. Endelig er parkering af containere ikke altid gratis – fx i København og på Frederiksberg – i hvilket tilfælde det er noget, som kunden betaler for.