Monthly Archives: maj 2013

Rekrutteringsbureauer – find nye medarbejdere vha. et rekrutteringsbureau

Står du og mangler nye medarbejdere, der har de kompetencer, som du har brug for, og som kan træde ind med dags varsel? I så fald, så kan du eventuelt få hjælp af et rekrutteringsbureau. Rekrutteringsbureauer findes overalt i Danmark inden for alle brancher og kan assistere dig med at finde de kandidater, som vil passe særligt godt med din virksomhed.

Intern søgning

Rekrutteringsbureauerne anvender typisk en række forskellige teknikker til at finde de rette kandidater til danske virksomheder. Den måske typiske måde er i denne henseende en intern søgning via bureauets egne databaser.

Rekrutteringsbureauerne vil i denne forbindelse typisk ligge inde med store databaser med potentielle kandidater. Når bureauet får besked om, at en bestemt virksomhed har opslået en bestemt stilling, så vil bureauet undersøge, om de har nogle kandidater i deres database, som ville matche jobkriterierne.

Hvis det vitterligt er tilfældet, så vil bureauet hjælpe kandidaten med at arrangere et interview med den aktuelle virksomhed. Bureauet vil typisk ikke være til stede ved dette møde, som således er kandidatens helt eget show.

Ekstern søgning

En anden metode, som mange rekrutteringsbureauer benytter, er ekstern søgning. Denne metode består af, at rekrutteringsbureauet går udenfor sin eksisterende database i søgningen efter potentielle kandidater.

Dette kendetegnes også som headhunting og er en ofte brugt metode i forbindelse med lederstillinger eller andre jobs, som af den ene eller anden grund er særligt vigtige for virksomhed.

Branchespecifikke rekrutteringsbureauer

Et andet fænomen, som du ofte vil komme ud for, er, at rekrutteringsbureauer vil specialisere sig inden for bestemte brancher. Således vil rekrutteringsbureauerne i de fleste tilfælde ikke bare være generelle bureauer, men vil have bestemte fagområder indenfor hvilke de er særligt dygtige til at matche kandidater og virksomheder.

Dette skal du udnytte i din søgen på nye medarbejdere ved først og fremmest at arbejde med bureauer, som er specialister inden for din branche. Det øger dine muligheder for hurtigt og effektivt at finde de helt rigtige medarbejdere.

Mere information

For mere information omkring rekrutteringsbureauer i Danmark, så tag kontakt til dem direkte. Her kan du høre mere om, hvilke fagområder de specialiserer sig inden for, og hvordan de kan hjælpe dig helt generelt. Derudover kan du ved samme lejlighed spørge ind til, hvad det eventuelt ville koste, hvis rekrutteringsbureauet skulle hjælpe dit firma med at finde nye medarbejdere.

Rekrutteringsbureauerne er i denne henseende typisk ganske fleksible og vil kunne hjælpe dig med at finde nye medarbejdere, hvad enten du har brug for en fuldtidsstilling, deltid eller sågar et vikariat.

Vikarservice – få et job som vikar

Er du arbejdssøgende, og har du indtil videre ikke haft held til at lande et fuldtidsjob? Hvis det er den situation, du er fanget i, så kan du overveje at få et job som vikar. Vikarservice er hyppigt efterspurgt hos danske virksomheder og kan være en god vej at få fornyet kontakt med det danske arbejdsmarked.

Vikarservice, hvad indebærer og kræver det?

Et job indenfor vikarservice vil i denne forbindelse sige, at du kan tage et job med dags varsel. Ofte vil du ikke engang have så lang varselstid, men vil blive ringet op om morgenen på de dage, hvor dine tjenester er ønsket.

Dette indebærer i sagens natur, at man som vikar er parat til at tage det arbejde, som kommer, og gøre det uden tøven. Så frem man er parat til at arbejde på de vilkår, så kan et vikariat være en god måde at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvor meget ved du om din arbejdsplads, før du møder på arbejde?

Typisk vil du ikke have den store viden omkring den arbejdsplads, du bliver sendt ud til med undtagelse af, hvis du har arbejdet som vikar der før. Dit vikarbureau vil i denne forbindelse selvfølgelig gøre deres bedste for at give relevante informationer videre så vidt muligt, men det vil i alle tilfælde være relativt begrænset.

Husk at møde til tiden

Når du møder på arbejde, så er det vigtigt, at du møder velklædt og til tiden. Ofte vil du i denne forbindelse skulle kontakte en bestemt person, som herefter vil anvise dig til det arbejde, som du skal udføre.

Det er i denne forbindelse vigtigt, at du forsøger at tilpasse dig til den givne arbejdsplads så hurtigt som muligt. Dette vil først og fremmest give dig en bedre arbejdsdag, og derudover vil du også give et bedre indtryk overfor både din arbejdsplads såvel som dit vikarbureau.

Hvor langt er et vikariat normalt?

Arbejde i forbindelse med vikarservice kan svinge meget i længe. Noget vikararbejde er kun for en enkelt dag, men det sker også ofte, at du vil have det samme arbejde i flere dage og op til en uge.

Dette er også grunden til, at det er vigtigt at give et godt indtryk den første dag, da det øger dine muligheder for, at arbejdspladsen ønsker, at dit vikarbureau bliver ved med at sende lige netop dig tilbage til dem.

Aflønning i forbindelse med vikarservice

Lønnen på vikarjobs er sædvanligvis ganske god. Det har noget at gøre med, at du tilkaldes med meget kort varsel til en tjeneste, som arbejdspladsen har brug for at blive udført nu og her. Dette gør dig til et meget attraktivt stykke arbejdskraft, hvilket således også afspejler sig i prisen.

Storskrald i København – kom af med dit storskrald i København

Ligger du inde med meget storskrald i København, og spekulerer du over, hvordan du skal slippe af med det? I så fald, så fat mod. Der findes i København en lang række både kommunale og private ordninger, som sikrer, at hovedstadens borgere kan komme af med deres affald både hurtigt og effektivt.

Hvad er storskrald?

Storskrald er i denne sammenhæng alt dit kasserede indbo. Derudover er storskrald også det affald, som er for stort til at være en del af den ugentlige dagrenovation, som hentes af dine kommunale skraldemænd.

I tillæg hertil så er affald fra bygge- og anlægsarbejde også at regne for storskrald. Dette gælder dog kun for byggeaffald, som kommer fra privat udførte byggeprojekter uden bistand fra professionelle håndværkere.

Endelig er følgende materialer heller ikke at beregne for storskrald i København: Tagplader, gips, sten, grus, jord, brokker af mursten, beton, tagsten, sanitetsudstyr samt ildelugtende eller råddent affald. Derudover er elektronisk affald, pvc-affald, papir, pap, imprægneret træ og haveaffald heller ikke en del af storskraldsordningen i Københavns Kommune.

Kommunal afhentning af storskrald i København

Storskrald afhentes af Københavns Kommune nogle gange om året. Tjek i denne forbindelse hos din kommunes miljøforvaltning eller kommunens hjemmeside for at finde ud af, hvornår den næste storskraldsindsamling løber af stablen.

Dit storskrald skal i denne forbindelse kunne håndteres af to mænd uden hjælpemidler. Derudover må storskraldet ikke stables op i bunker, der er højere end 120 centimeter.

Små genstande skal i denne sammenhæng emballeres, så det er let at håndtere for skraldemændene. Endelig så skal stikkende eller skarpe genstande også emballeres, så dine kommunale skrældemænd ikke kommer til skade. Mht. søm og skruer, så skal de altid tages ud eller bankes godt ned i brædderne.

Privat afhentning af storskrald i København

De kommunale afhentninger af storskrald i København fungerer sædvanligvis upåklageligt. Imidlertid kan der også være langt imellem dem, og det kan være et problem, hvis du kontinuerligt opbygger store mængder storskrald.

I denne situation så kan det være en fin ide at få hjælp af private skraldemænd. I modsætning til kommunen, så vil disse skraldemænd komme ud på din adresse på den dato og det tidspunkt, som passer dig.

Derudover behøver du heller ikke at stable dit affald i fine bunker. Alt dette arbejde klarer de private skraldemænd for dig uden at brokke sig over, at dit affald ikke er nydeligt stablet op. Derudover kan private skraldemænd også være behjælpelig med efterfølgende oprydning og fejning, så at dit arbejde efter at skraldemændene er taget afsted holdes på et absolut minimum.

Affaldscontainer – kom af med affaldet vha. en affaldscontainer

Har du store mængder affald liggende, som du gerne vil af med i en fart? Hvis det er din situation, så kan du eventuelt leje en affaldscontainer. En affaldscontainer er i denne forbindelse et stort, rummeligt og helt igennem praktisk redskab, som ofte anvendes, når store mængder materiale skal flyttes hurtigt og effektivt.

Forskellige slags affaldscontainere

Når du skal ud og leje en affaldscontainer, så skal du først og fremmest gøre klart med dig selv, hvilken slags container du er på udkig efter. Affaldscontainere findes i et utal af udgaver, og det er i denne sammenhæng vigtigt, at du får fat på den model, som lige præcis du har brug for til dit affaldsprojekt.

Containere svinger i denne forbindelse især mht. størrelse. Deudover kan du få en container, som enten er lukket eller åben, eller har kran, vippelad og lignende specialfunktioner. Brug her noget tid på at finde den rigtige container for dig, så at dit påfyldningsarbejde foregår så hurtigt og så effektivt som muligt.

Fordele ved affaldscontainere

En af grundene til, at containere bliver brugt igen og igen, er naturligvis, at de er et særdeles praktisk arbejdsredskab. Blandt de væsentligste fordele ved containere kan her for eksempel nævnes:

  • De er store og rummelige.
  • De kan opbevare stort set alle slags materialer.

Ulemper ved en affaldscontainer

I tillæg til fordelene, så har containere dog også en række ulemper, som du skal tage højde for. Blandt de vigtigste kan her for eksempel nævnes:

  • En stor container kan være upraktisk og klodset at bakse rundt med.
  • Når containeren først er sat ned, så kan den ikke flyttes igen.
  • Ofte vil du have brug for at indhente en kommunal parkeringstilladelse.

Alternativer til affaldscontainer

I betragtning af de ovennævnte ulemper ved affaldscontainere, så kunne du måske overveje diverse alternativer til at leje din egen container. En af de gode metoder er i denne sammenhæng at rekvivere et privat skraldefirma.

Disse skraldefirmaer vil komme ud på din hjemme- eller firmaadresse og vil herefter udføre alt arbejdet for dig. Skraldemændene vil medbringe deres egen container og selv sørge for at læsse affaldet over i den. Det eneste, der kræves af dig, er, at du sætter dig ned og slapper af, mens at andre udfører dit arbejde for dig.

Disse firmaer er sædvanligvis ganske kundevenlige og kan komme ud og afhente dit affald på de dage og tidspunkter, som passer med din kalender. For mere information, så tag kontakt til et skraldefirma i dit nærområde og hør, hvordan de kan servicere dig.

Implantat – få dit komplette tandsæt tilbage vha. et implantat

Har du mistet en tand, så kan du få dit fulde tandsæt tilbage ved hjælp af et implantat. Et tandimplantat er i denne sammenhæng en innovativ løsning, som over de senere år er blevet stadig mere populær herhjemme. Denne artikel vil fortælle mere omkring, hvad implantater er, og hvad en eventuel behandling vil indebære.

Hvad er et implantat?

Et implantat er en kunstig rod, som typisk er lavet af titanium. Implantatet nedsænkes i denne forbindelse i kæbebenet, hvor din naturlige tand plejede at sidde. Ovenpå dette implantat kan tandlægen så anbringe en krone, bro eller sågar en protese. Hvilken løsningsmodel der vælges kommer her først og fremmest an på hvor mange tænder, der mangler.

Tandimplantater har form af en skrue lavet af grundstoffet titanium. Titanium bruges i denne forbindelse, da det er i stand til at indgå i en kemisk forbindelse med levende knoglevæv. Dette gør, at dit tandimplantat vokser sammen med knoglen, hvorved implantatet låses godt og grundigt fast, sådan som jo også er tilfældet med dine naturlige tænder. Denne proces er indenfor tandlægegerningen også kendt som osseointegration.

Årsager til at få et implantat

Når man har mistet en eller flere af sine tænder, så vil de fleste mennesker have et ønske om at få dem erstattet af kunstige tænder. I denne forbindelse findes der allerede en del veludviklede teknikker, hvor broer og proteser er de mest kendte.

Imidlertid er ulempen ved disse behandlinger, at andre tænder – udover den som mangler – skal involveres i processen. Dette ses især i forbindelse med en bro, hvor det er nødvendigt at slibe på nabotænderne for at få plads til broen. Dette er ikke nødvendigt med et tandimplantat, hvilket er en af de helt store fordele ved denne behandlingsform.

Behandling i forbindelse med tandimplantat

Behandlingen mht. tandimplantater starter med en forundersøgelse via røntgen. Formålet med dette er at vurdere, om der er nok knogle tilbage til at sætte tandimplantatet i. Knogle skal i denne sammenhæng have en vis højde og bredde for at kunne ”tage imod” implantatet.

Efter denne forundersøgelse vil selve behandlingen gå i gang. Den første fase består i at indoperere det aftale antal implantater i kæben. Dette foregår under lokalbedøvelse og er ikke smertefuldt.

Efter denne operation har implantaterne brug for en helingsperiode på mellem 1 til 5 måneder. Efter denne periode er overstået, kan tandlægen derefter påsætte kronen på dit tandimplantat, hvorefter du endnu engang vil have fået dit komplette tandsæt tilbage.